Klostergarasjen
662 ledige plasser

ByGarasjen
1404 ledige plasser

Kl. 08.30, 23.04.14

Finn ledig parkering med SMS!

Send kodeord "P" til 2077

kr 3,- per melding


Velkommen til Bergen Parkering AS

Bergen Parkering AS - drift av parkeringsanlegg.
Bergen Parkering AS har ansvaret for drift av ByGarasjen, Klostergarasjen samt Nordnes P-hus og Solheim P-hus. Drift av parkeringsanlegg er selskapets hovedvirksomhet. Vi har ikke ansvar for gateparkering.
Presentasjon av Bergen Parkering AS, brosjyre: klikk på denne lenken    Film klikk på denne lenken

Maksimal ladetid er nå innført i ByGarasjen.
For å få økt kapasitetsutnyttelsen på ladeplassene i ByGarasjen er det innført maksimal parkeringstid på
6 timer i perioden mellom kl 08 og klokken 17. Hensikten er å gi flere elbiler adgang til å lade. For å se på skiltet klikk på denne lenken  P-skive skal benyttes for å angi parkeringens starttidspungt. Formålet er å forhindre at biler står parkert på ladeplassene over et lengre tidsrom, og således opptar plassen fra andre. P-skiven festes i ruten på bilen og hjulet vris til det tidspunkt bilen ble frasatt. Man har da anledning til å stå parkert i inntil den skiltede maksimale tid fra angitt tid på P-skiven.

Tjenester som utføres hos Bergen Parkering AS i Kaigaten 5. 
Vi er behjelpelig med alle henvendelser knyttet til parkeringsanleggene nevnt over, enten det gjelder faktura/regnskap/økonomi eller utstedelse av KeyCard adgangskort til ByGarasjen og Klostergarasjen.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse for kundehenvendelser er Kaigaten 5, 6. etasje og vaktboden på første parkeringsdekk i ByGarasjen. Telefonnummeret til ByGarasjen er 55 56 88 70.

Her finner du Bergen Parkering AS sine P-hus: