ByGarasjen

ByGarasjen er Bergens største parkeringshus og er åpent og bemannet 24 timer i døgnet alle dager hele året.

ByGarasjen

Parkeringshuset er samlokalisert med Bystasjonen/Bergen busstasjon og ligger vegg-i-vegg med Bergen Storsenter. ByGarasjen har 2205 parkeringsplasser. Gateadressen til ByGarasjen er Fjøsangerveien 4.

Priser i ByGarasjen:

Abonnementstilbud Bedrift

Abonementstilbud for bedrift er kr 2.100,- pr måned inklusive merverdiavgift.
Skjema for abonnementstilbud bedrift finnes på denne lenken

Abonnementstilbud Privat

Pris på abonementstilbud for privatpersoner er fra 1.1.2016 kr 14.400,- pr år.
Man belastes kun for tiden fra abonnementet starter. Det er forskuddsvis belastning. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementsperioden kan avbrytes etter hvert kvartal dersom man begynner i ny jobb, flytter eller lignende forhold som medfører at man har behov for å avslutte abonnementet. Dette abonnementet kan kun faktureres til privatpersoner, ikke bedrifter. Alle abonnementskunder kjører inn og ut ved bruk av skiltdeteksjon.
Skjema for abonnementstilbud for privatkunder finnes på denne lenken

Høydegrense

Høydebegrensningen i ByGarasjen er 2,0 m.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer. Parkering utover 24 timer belastes i henhold til ordinære betalingssatser. Det er 10 plasser reservert for forflytningshemmede i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2.

For å registrere betalingsfritak for parkering må man trekke billett inn og deretter benytte utkjøringsfeltet ved kundesenteret på midten plan 1. Her viser man blått p-kort sammen med billetten som ble trukket ved innkjøring. Våre operatører i kundesenteret vil da ordne med betalingsfritak og åpning av bommen.Vi har dessverre ikke en løsning i dag som håndterer denne typen betalingsfritak gjennom Sesam Sesam. Derfor må man deaktivere appen før eventuell gratisparkering i forbindelse med HC-kort for å unngå automatisk belastning.

Miljørabatt for el-biler som er registrert i Sesam Sesam

Det ytes miljørabatt til elbiler på ordinære times- og døgntakster i ByGarasjen når man benytter Sesam Sesam.
Det er etablert 25 ladeplasser i ByGarasjen. 19 ladestasjoner for el-bil ved innkjøringen ved plan 1, og 6 plasser langs akse 14 på plan 2. El-biler som ikke lader bør ikke okkupere ladestasjonene til parkering siden det kan hindre andre el-biler tilgang til å lade. For å få økt kapasitetsutnyttelse på ladeplassene i ByGarasjen er det innført maksimal ladetidtid på 6 timer i perioden mellom kl 08 og klokken 17. Hensikten er å gi flere elbiler adgang til å lade.
For å se på skiltet klikk på denne lenken
Det er planlagt å utvide kapasiteten for lading i ByGarasjen til totalt 56 ladestasjoner i løpet av 2016.
Hybridbiler har anledning til å lade, men betaler ordinære takster for parkering.

For å komme inn under vilkåret om miljørabatt for el-biler i ByGarasjen må bilen ha bokstavene "EL" eller "EK" i registreringsnummeret og man må benytte vår parkerings-APP Sesam Sesam.

Betalingsfritak for moped og motorsykkel

Tohjulte mopeder og motorsykler er fritatt for betalingsplikt ved korttidsparkering, under 24 timer, på felt reservert for MC og moped, på høyre side når man kommer opp på plan 2.

Fritak for MC ved parkering under 24 timer håndteres ved at det trekkes billett i innkjøring. Ved utkjøring kjører man til kundesenteret på plan 1 og får validert fritaket. Her vil personalet kunne betjene deg direkte fra luken når du kjører i feltet langs kundesenteret. Dette er tilsvarende praksis som ved fritak for HC-kjøretøy.

MC-parkeringer med varighet over 24 timer betales før utkjøring i automat eller i søyle i utkjøring.

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i ByGarasjen.
Bakgrunnen for det er at anleggene ikke har den bredden som er påkrevd, spesielt i svingene, som kjøring med tilhenger krever. Det er også et problem at bommene ved inn- og utkjøringene slår ned mellom bil og tilhenger, når sensorene føler at bilen forlater sensorsløyfen ved bommen. Da ødelegges bommene. På den bakgrunn ønsker vi ikke kjøring eller parkering med tilhenger i ByGarasjen.

Standard vilkår

For standardvilkår se: http://www.parkeringsklagenemnda.no/filestore/PDF-filer/Stdvilkrlang.pdfTelefon: 55 56 88 70     E-post: post@bergenparkering.no