ByGarasjen

ByGarasjen er Bergens største parkeringshus og er åpent og bemannet 24 timer i døgnet alle dager hele året.

ByGarasjen

Parkeringshuset er samlokalisert med Bystasjonen/Bergen busstasjon og ligger vegg-i-vegg med Bergen Storsenter. ByGarasjen har 2205 parkeringsplasser. Gateadressen til ByGarasjen er Fjøsangerveien 4.

Priser i ByGarasjen

Øvrige tilbud og priser vil bli endret f.o.m 01.01.2016

Abonnementstilbud Bedrift

Månedsabonnement bedrift kr 1.750,-.
Ny pris fra 01.01.2016: 2.100,-
Skjema for månedsabonnement finnes på denne lenken

Vi har storkunderabatt for bedriftskunder som har mer enn 10 abonnement i ByGarasjen. 

Antall bedriftsabonnement pr kunde og tilhørende rabatt for:
10 - 24 abonnement gir 10 % rabatt
25 - 49 abonnement gir 15 % rabatt
50 - 99 abonnement gir 20 % rabatt

Abonnementstilbud Privat

Privatabonnement med et års binding og ingen refusjon av ubenyttet parkeringstid.
Pris kr 14.400,- pr år men man belastes kun for tiden fra abonnementet starter. Det er forskuddsvis belastning. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementsperioden kan avbrytes etter hvert kvartal dersom man begynner i ny jobb, flytter eller lignende forhold som medfører at man har behov for å avslutte abonnementet. Dette abonnementet kan kun faktureres til privatpersoner, ikke bedrifter. Alle privatabonnement kjører inn og ut med bruk av skiltdeteksjon.


Skjema for årsabonnement for privatkunder finnes på denne lenken

Kampanjetilbud på kvelds-, natt- og helgeparkering i ByGarasjen

Ved innkjøring etter kl. 18.00 og utkjøring før kl 09.00 neste dag er kveldstilbudet kr. 40,-

Ved innkjøring etter fredag kl. 13.00 og utkjøring innen mandag kl. 09.00 er helgetilbudet kr. 150,-.
Kampanjetilbudene kan ikke kombineres med andre tilbud.

Høydegrense

Høydebegrensningen i ByGarasjen er 2,0 m.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer. Parkering utover 24 timer belastes i henhold til ordinære betalingssatser. Det er 10 plasser reservert for forflytningshemmede i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2. Forflytningshemmede kan benytte alle øvrige plasser, inkludert 18 familieplassene på plan 1 syd. Disse plassene er 3,5 meter brede.

Betalingsfritak for el-biler

Det er betalingsfritak for elbiler i ByGarasjen når man benytter Sesam Sesam. Det er etablert 25 ladeplasser i ByGarasjen. 19 ladestasjoner for el-bil ved innkjøringen ved plan 1, og 6 plasser langs akse 14 på plan 2. El-biler som ikke lader bør ikke okkupere ladestasjonene til parkering siden det kan hindre andre el-biler tilgang til å lade.
For å få økt kapasitetsutnyttelse på ladeplassene i ByGarasjen er det innført maksimal ladetidtid på 6 timer i perioden mellom kl 08 og klokken 17. Hensikten er å gi flere elbiler adgang til å lade.
For å se på skiltet klikk på denne lenken
Hybridbiler har anledning til å lade, men denne kjøretøygruppen har ikke betalingsfritak for parkering.

For å komme inn under vilkåret om betalingsfritak for el-bil i ByGarasjen må bilen ha bokstavene "EL" i registreringsnummeret og man må benytte vår parkerings-APP Sesam Sesam.

Betalingsfritak for moped og motorsykkel

Tohjulte mopeder og motorsykler er fritatt for betalingsplikt ved korttidsparkering, under 24 timer, på felt reservert for MC og moped, på høyre side når man kommer opp på plan 2.

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i ByGarasjen.
Bakgrunnen for det er at anleggene ikke har den bredden som er påkrevd, spesielt i svingene, som kjøring med tilhenger krever. Det er også et problem at bommene ved inn- og utkjøringene slår ned mellom bil og tilhenger, når sensorene føler at bilen forlater sensorsløyfen ved bommen. Da ødelegges bommene. På den bakgrunn ønsker vi ikke kjøring eller parkering med tilhenger i ByGarasjen.

Standard vilkår

For standardvilkår se: http://www.parkeringsklagenemnda.no/filestore/PDF-filer/Stdvilkrlang.pdf



Telefon: 55 56 88 70     E-post: post@bergenparkering.no