KlosterGarasjen

KlosterGarasjen er et underjordisk parkeringsanlegg, som ligger sentralt i Bergen sentrum med innkjøring fra Jonsvollsgaten.

Det er tilkomst til KlosterGarasjen fra Veiten/Markeveien, fra Klosteret og fra Valkendorfsgaten/Vågen.
Adressen til KlosterGarasjen er Vestre Muralmenningen 14.
Det er 940 tilgjengelige parkeringsplasser i KlosterGarasjen.

KlosterGarasjen

Priser og betingelser i KlosterGarasjen

Pris pr. 30 min. kr. 15,- dvs kr. 30,- pr. time.
Pris pr. døgn kr. 180,-
Kveldstilbud: Maks pris på ettermiddager ved parkering innenfor tidsrommet: kl.18:00 – kl.06:00) kr. 70.
Alle priser er inklusive 25 % merverdiavgift.

Det er ikke åpnet for nytegning av abonnement i KlosterGarasjen.

KlosterGarasjen har døgnåpent.

NB! Husk å ta med billetten eller kredittkortet som ble brukt ved innkjøringen, når du forlater garasjen. Den trenger man for å komme inn i anlegget, når dørene holdes stengt for uvedkommende, om kvelden og natten.

Våre kunder har tilgang til KlosterGarasjen hele døgnet, med bil og med gyldig bilett/benyttet betalingskort.

Fri høyde i KlosterGarasjen er 2,0m.
Biler som går på gass har ikke adgang i dette anlegget.

Lading av elbiler i KlosterGarasjen

Det er 12 ladeplasser for el-biler i KlosterGarasjen av Type 2, mode 3, og 16 amper til hvert ladeuttak.
Ladeuttakene er plassert på plan E like over hovedinnkjøringen som skjer til plan C.

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i KlosterGarasjen.
Bakgrunnen for det er at anleggene ikke har den bredden som er påkrevd, spesielt i svingene, som kjøring med tilhenger krever. Det er også et problem at bommene ved inn- og utkjøringene slår ned mellom bil og tilhenger, når sensorene føler at bilen forlater sensorsløyfen ved bommen. Da ødelegges bommene. På den bakgrunn ønsker vi ikke kjøring eller parkering med tilhenger i KlosterGarasjen.

Ikke betalingsfritak for elbil, moped og motorsykkel

Elbiler, mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt i KlosterGarasjen men er henvist til samme parkeringsvilkår som andre kjøretøy. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt i KlosterGarasjen.

For standardvilkår se: http://www.parkeringsklagenemnda.no/filestore/PDF-filer/Stdvilkrlang.pdf

Animasjonsfilm om KlosterGarasjenTelefon: 55 56 88 70     E-post: post@bergenparkering.no