KlosterGarasjen

KlosterGarasjen er et underjordisk parkeringsanlegg, som ligger sentralt i Bergen sentrum med innkjøring fra Jonsvollsgaten.

Det er tilkomst til KlosterGarasjen fra Veiten/Markeveien, fra Klosteret og fra Valkendorfsgaten/Vågen.
Adressen til KlosterGarasjen er Vestre Muralmenningen 14.
Det er 940 tilgjengelige parkeringsplasser i KlosterGarasjen.

KlosterGarasjen

Priser og betingelser i KlosterGarasjen

Øvrige tilbud og priser vil bli endret f.o.m 01.01.2016

Pris pr. 30 minutter er kr. 15,- dvs kr. 30,- pr. time.
Pris pr. døgn kr. 180,-
Kveldstilbud: Maks pris på ettermiddager/kveld/natt ved parkering innenfor tidsrommet: kl.18:00 – kl. 09:00 kr. 70. Tilbudet gjelder ved innkjøring etter klokken 18 og utkjøring før klokken 09 00. Kjører man inn før tidspunktet eller ut etter angitt tidspunkt vil man bli belastet for enkle dager for hele perioden. 
Alle priser er inklusive 25 % merverdiavgift.

Det er ikke åpnet for nytegning av abonnement i KlosterGarasjen.

KlosterGarasjen har døgnåpent.

NB! Husk å ta med billetten eller kredittkortet som ble brukt ved innkjøringen, når du forlater garasjen. Den trenger man for å komme inn i anlegget, når dørene holdes stengt for uvedkommende, om natten fra kliokken 24 til 06.

Våre kunder har tilgang til KlosterGarasjen hele døgnet, med bil og med gyldig bilett/benyttet betalingskort.

Fri høyde i KlosterGarasjen er 2,0m.
Biler som går på gass har ikke adgang i dette anlegget.

Lading av elbiler i KlosterGarasjen

Det er 12 ladeplasser for el-biler i KlosterGarasjen av Type 2, mode 3, og 16 amper til hvert ladeuttak.
Ladeuttakene er plassert på plan E like over hovedinnkjøringen som skjer til plan C.

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i KlosterGarasjen.
Bakgrunnen for det er at anleggene ikke har den bredden som er påkrevd, spesielt i svingene, som kjøring med tilhenger krever. Det er også et problem at bommene ved inn- og utkjøringene slår ned mellom bil og tilhenger, når sensorene føler at bilen forlater sensorsløyfen ved bommen. Da ødelegges bommene. På den bakgrunn ønsker vi ikke kjøring eller parkering med tilhenger i KlosterGarasjen.

Ikke betalingsfritak for elbil, moped og motorsykkel

Elbiler, mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt i KlosterGarasjen men er henvist til samme parkeringsvilkår som andre kjøretøy. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt i KlosterGarasjen.

For standardvilkår se: http://www.parkeringsklagenemnda.no/filestore/PDF-filer/Stdvilkrlang.pdf

Animasjonsfilm om KlosterGarasjenTelefon: 55 56 88 70     E-post: post@bergenparkering.no