StartsideParkeringshusKlageMin sideKontaktOm Bergen Parkering AS
Klostergarasjen
884 ledige plasser

ByGarasjen
2070 ledige plasser

Kl. 05.05, 22.10.14

ByGarasjen

ByGarasjen er Bergens største parkeringshus og er åpent og bemannet 24 timer i døgnet alle dager. Parkeringshuset er samlokalisert med Bystasjonen/Bergen busstasjon og ligger vegg-i-vegg med Bergen Storsenter. ByGarasjen har 2265 parkeringsplasser. Gateadressen til ByGarasjen er Fjøsangerveien 4.


Vis i et større kart

Priser i ByGarasjenByGarasjen

Abonnementstilbud Bedrift

Månedsabonnement bedrift kr 1.750,-
Skjema for månedsabonnement finnes på denne lenken

Vi ønsker å legge inn en storkunderabatt for bedriftskunder som har mer enn 10 abonnement i ByGarasjen. Ordningen trer i kraft umiddelbart for eventuelle nye kunder som blir omfattet av ordningen og fra den 31.12.2012 for eksisterende kunder.

Antall bedriftsabonnement pr kunde og tilhørende rabatt for:
10 - 24  abonnement gir 10 % rabatt
25 - 49  abonnement gir 15 % rabatt
50 - 99  abonnement gir 20 % rabatt

Abonnementstilbud Privat

Privatabonnement med et års binding og ingen refusjon av ubenyttet parkeringstid.
Pris kr 12.000,- pr år men man belastes kun for tiden fra abonnementet starter. Det er forskuddsvis belastning. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementsperioden kan avbrytes etter hvert kvartal dersom man begynner i ny jobb, flytter eller lignende forhold som medfører at man har behov for å avslutte abonnementet. Dette abonnementet kan kun faktureres til privatpersoner, ikke bedrifter. Det må anskaffes 1 stk Keycard (ID-kort for bompassering) pr abonnement og det kan knyttes en stk AutoPASS brikke til hvert abonnement. Keycard koster kr 100. Dette kan vi sende i posten, eller utlevere i vaktboden i ByGarasjen.
Skjema for årsabonnement for privatkunder finnes på denne lenken

Kampanjetilbud på kvelds- natt- og helgeparkering i ByGarasjen

Ved innkjøring etter kl. 18.00 og utkjøring før kl 06.00 er kampanjeprisen kr. 40,-

Ved innkjøring etter fredag kl. 13.00 og utkjøring innen mandag kl. 06.00 er kampanjeprisen kr. 150,-.
Kampanjetilbudene kan ikke kombineres med andre tilbud.

Høyde grense

Høydebegrensningen i ByGarasjen er 2,0 m.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer. Parkering utover 24 timer belastes i henhold til ordinære betalingssatser. Det er 10 plasser reservert for forflytningshemmede i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2. Forflytningshemmede kan benytta alle øvrige plasser, inkludert 18 familieplassene på plan 1 syd. Disse plassene er 3,5 meter brede.  

Betalingsfritak for el-biler

Det er betalingsfritak for elbil og elmoped i ByGarasjen. Det er etablert 25 ladeplasser i ByGarasjen. 19 ladestasjoner for el-bil ved innkjøringen ved plan 1, og 6 plasser langs akse 14 på plan 2. El-biler som ikke lader bør ikke okkupere ladestasjonene til parkering siden det kan hindre andre el-biler tilgang til å lade.
Maksimal ladetid er nå innført i ByGarasjen.
For å få økt kapasitetsutnyttelse på ladeplassene i ByGarasjen er det innført maksimal parkeringstid på
6 timer i perioden mellom kl 08 og klokken 17. Hensikten er å gi flere elbiler adgang til å lade.
For å se på skiltet klikk på denne lenken

For å komme inn under vilkåret om betalingsfritak for el-bil i ByGarasjen må bilen ha bokstavene "EL" i registreingsnummeret og være utstyrt med AutoPASS-brikke som er registrert hos Bergen Parkering AS. Registreringsskjema for el-bil finnes både for privatkunder og bedrifter. Ladbare hybridbiler (pluggin hybrid) kan benytte ladestasjonene men må betale for parkering.

Betalingsfritak for moped og motorsykkel

Tohjulte mopeder og motorsykler er fritatt for betalingsplikt ved korttidsparkering, under 24 timer, på felt reservert for MC og moped, på høyre side når man kommer opp på plan 2. 

AutoPASS brikke

I ByGarsjen er det mulig å knytte AutoPASS brikken til parkeringsabonnementet slik at AutoPASS brikken fungerer som identifikasjon for bomåpningen. Det er da en forutsetning at man har et parkeringsabonnement som brikken knyttes opp mot. For å finne hvilket nummer på AutoPASS brikken som skal registreres klikk på denne lenken. Det er nummeret etter L:40 som skal registreres.

Følgende innkjøringsbommer er merket med AutoPASS og kan lese AutoPASS brikken: Bom helt i sør (til venstre)
Utkjøring: Venstre bom i sør - Høyre bom ved utkjøringen i midten.

Alle priser er inklusive 25 % merverdiavgift.

Telefon: 55 56 88 70     E-post: post@bergenparkering.no